Welkom

Beste Bestuursleden van de BO’s en beste bewoners van Best.

Na 11 jaar de voorzittershamer gehanteerd te hebben van het GOEB werd het tijd voor nieuwe mensen met nieuwe ideeën die het stokje gaan overnemen.
Op de laatste Algemene Leden Vergadering  op 19 oktober j.l. ben ik teruggetreden als voorzitter van het GOEB. Met mij is ook Paul Verheijen als penningmeester teruggetreden.

Tijdens dezelfde vergadering zijn Kees Sprangers, Annelies Reekers en Marcel Vis gekozen als het nieuwe bestuur respectievelijk als voorzitter, secretaris en penningmeester. Als lid van het bestuur blijft Hans Schulte nog aan. Hij was tot voor kort secretaris maar hij had zijn functie als secretaris ook beschikbaar gesteld.

Een belangrijk onderwerp op de agenda van 19-10 was de nieuwe opzet van het GOEB. Het nieuwe bestuur wil een aantal zaken anders gaan aanpakken en ook de naam van het GOEB omzetten in PSBO Platform Samenwerkende BewonersOverleggen. Het nieuwe bestuur zal hier binnenkort meer over communiceren.

Ik heb de afgelopen jaren met veel plezier mijn werk als voorzitter vervuld. Het was goed om te zien dat we veel hebben kunnen betekenen voor de Bewonersoverleggen en dus indirect voor de mede Bestenaren.

Uiteraard ging dit alles via de Bewonersoverleggen die staan het dichtste bij de bewoners.

Ik wil langs deze weg het nieuwe bestuur veel succes toewensen met het uitvoeren van de nieuwe werkwijze.

Met vriendelijke groet,
Ad van Laarhoven