Aanpassing wijkindeling en wijkagenten

Vanwege de Nationale Politie gaat er in Best ook het e.e.a. wijzigen qua wijkindelingen. Dit heeft tot gevolg dat onze huidige wijkagenten bijna allemaal een andere wijk gaan krijgen, m.u.v. Tonny Vermulst.

De wijkagenten zelf zullen persoonlijk kennis komen maken c.q. afscheid nemen bij de bewonersoverleggen van de wijken waar zij voor staan c.q. stonden.

Op politie.nl is dit alles ook per 1-1-2015 aangepast.

BEST

Gaat van de huidige 6 naar de nieuwe indeling in 5 wijken:

Wijk 1. Best-centrum, Salderes, Paljaart en Steegsche velden –  Tonny Vermulst  

Wijk 2. Naastenbest, Dijkstraten   –  Ruud Verstegen

Wijk 3. Heivelden / Heuveleind – Ine Kox 

Wijk 4. Wilhelminadorp / Kantonnier – Miranda Vugts-van Dooren  (in 2015 samen met Arno Bijsterbosch)

Wijk 5. Buitengebied, inclusief bedrijventerreinen ’t Zand, Breeven en Heide. Wijken: Hoge Akker, De Leeuwerik, Speelheide, Aarle, De Vleut,  Batadorp en Villawijk – Hans Giroldi