Buurtbudget 2018: wat gaat ú ermee doen?

Ook in 2018 is er weer buurtbudget beschikbaar. Voor  het komende jaar een totaalbedrag van € 40.000,00. Heeft u een goed idee voor uw buurt of wijk en wilt u daarvoor in 2018 een financieel steuntje in de rug? Laat dan tijdens de komende feestdagen daarover uw gedachten alvast eens gaan. Is uw idee uitgekristalliseerd? Vul dan het aanvraagformulier in en stuur het naar buurtbudget@wbo.nl.

Verdeling budget
In 2018 is tot en met april een bedrag per wijk gegarandeerd beschikbaar. Na twee data, 1 maart en 1 mei, worden de aanvragen beoordeeld en besluiten genomen over toekenning. Na deze periode worden de resterende bedragen samengevoegd. Van het restant kunnen bewoners van alle wijken van Best gebruikmaken.

Op de Facebookpagina van de gemeente delen ze voorbeelden van initiatieven die met het buurtbudget tot stand zijn gekomen. Houd onze pagina dus in de gaten om inspiratie op te doen!

Meer informatie
Op www.gemeentebest.nl/buurtbudget vindt u alle informatie over het buurtbudget. Daar staan ook de voorwaarden, een overzicht van de beschikbare bedragen per wijk  en het aanvraagformulier.