Oproep

Zoals u weet, is in 2017 een nieuwe manier van afval inzamelen gestart in Best.
We hebben als gemeente een ambitie en daar werken we hard aan. Niet alleen het afval van huishoudens is voor ons belangrijk, ook het zwerfafval. Wij pakken daarom de komende jaren het zwerfafval en de afvaldumpingen extra aan. Onlangs hebben we de wethouders gesproken en een plan van aanpak gepresenteerd. De wethouders hebben hiermee ingestemd.

Uw hulp nodig
In Best is een aantal plekken waar veel zwerfafval/gedumpt afval ligt. Maar mogelijk zijn er meer locaties. We hebben uw hulp nodig om deze locaties in beeld te krijgen.
Wilt u binnen uw netwerk deze vraag uitzetten en de betreffende locaties aan ons doorgeven per e-mail? U kunt de locatie doorgeven met eventueel een foto. Mogelijk heeft u nog aanvullende tips of informatie.

‘Zappers’
Zwerfafval en gedumpt afval is een hele grote ergernis van veel inwoners. Als gemeente kunnen wij dit probleem niet alleen aanpakken, maar hebben we de hulp nodig van onze inwoners. Niet alleen om de locaties inzichtelijk te maken. Ook bij het bestrijden van het zwerfafval. Er zijn al gemeenten die samen met inwoners opruimacties organiseren. Sommige gemeenten hebben zelfs zwerfafval pakkers (zappers genaamd), zij rapen zwerfafval op dat in de openbare ruimte ligt. Het afvoeren van het bijeen geraapte zwerfafval komt voor rekening van de gemeente. Misschien kunnen wij in Best ook ‘zappers’ gaan werven die samen met ons de gemeente nog beter schoon gaan maken.

Wij zien graag uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,

 Wil Welvaarts
Beheer Openbare Ruimte
Projectleider afvalreductie