Van asielaanvraag tot huisvestiging

Er is veel te doen over het asielbeleid en niet alleen in Nederland.

Er is ook heel veel onbekend  bij het overgrote gedeelte van de bevolking. Hoewel er gelukkig veel mensen positief kijken tegen de opvang van asielzoekers zijn er ook nog heel veel mensen die vanuit onwetendheid en vooroordelen hun mening vormen en een hard standpunt innemen.

Daarom is het goed dat zoveel mogelijk mensen weten welk traject een asielzoeker moet doorlopen alvorens hij als statushouder een woning toegewezen krijgt; de rol van de gemeente, woningcorporatie en de maatschappelijke begeleiding door vrijwilligers van het steunpunt vluchtelingenwerk

Hoe dit proces verloopt kunt u lezen op onze website en/ of de website van de Stichting Welzijn Best Oirschot, www.welzijnbestoirschot.nl, rubriek vluchtelingenwerk.

Ook in dit PDF document vind u meer informatie:  asielaanvraag-tot-huisvesting