Samen op ons Best

De stuurgroep SooB stuurt alle werkgroepen en projecten aan die zijn voortgekomen uit de nota Samen op ons Best met daaraan gekoppelde uitvoerigsprogramma. Het betreft  23 acties die uiteindelijk zijn ondergebracht  in ongeveer 15 werkgroepen. Deze werkgroepen bestaan uit ambtenaren en bewoners die hun bijdrage leveren aan de uitwerking van de acties.

De Stuurgroep vergadert ongeveer een maal per 6 weken tijdens deze vergadering worden besluiten genomen over bepaalde vraagstukken en de voortgang gemonitord en indien noodzakelijk vindt bijsturing plaats.

Hier treft u het document Samen op ons Best en het uitvoeringsprogramma plus het Verslag Werkgroep Actie 2A 2019 04-12-2019 aan.
Ook zal de voortgang en de planning hier worden geplaatst.