Werkgroep Groen

De werkgroep Groen is een werkgroep die door de gemeente is ingesteld en waarin diverse personen zijn vertegenwoordigd.

Zo zijn er ook mensen vanuit Bewonersoverleggen opgenomen in deze werkgroep. De werkgroep komt regelmatig bijelkaar en daar worden de onderstaande verslagen van gemaakt.

Op deze manier kunt U lezen waar de vergaderingen van de werkgroep betrekking op hebben.